Nova ambulanta u Šašincima

Za samo tri meseca u Šašincima je podignuta i opremljena nova ambulanta. Grad Sremska Mitrovica finansirao…