Nastavak dezinfekcije u Rumi

Radi zdravstvene bezbednosti građana, a shodno epidemiološkoj situaciji i odlukama Opštinskog kriznog štaba, JP „Komunlac“ iz…