U Sremskoj Mitrovici se ponovo dele sredstva za dezinfekciju

U Sremskoj Mitrovici, Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici ponovo su postavljeni punktovi sa sredstvom za dezinfekciju koje…

Besplatno dezinfekciono sredstvo za sve građane rumske opštine

Rezervoari s dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora postavljeni su na 20 lokacija u opštini. JP „Vodovod“…