JP „Inđija put“ održava atmosfersku kanalizaciju po prioritetima

Javno preduzeće „Inđija put“ angažovano je na poslovima čišćenja kanala u inđijskim ulicama u kojima je…