Nastavak dezinfekcije u Rumi

Radi zdravstvene bezbednosti građana, a shodno epidemiološkoj situaciji i odlukama Opštinskog kriznog štaba, JP „Komunlac“ iz…

Besplatno dezinfekciono sredstvo za sve građane rumske opštine

Rezervoari s dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora postavljeni su na 20 lokacija u opštini. JP „Vodovod“…