Uređenje osnovne škole „22. jul“ u Krčedinu

U Osnovnoj školi „22. jul“ u Krčedinu u toku je krečenje hodnika na spratu, zamenjuju se…