Pazovački đaci dobili interaktivnu 3D učionicu

Deca sa smetnjama u razvoju sada imaju pristup nastavi na lakši način, jer je u školi…