U rumskim školama stigli besplatni udžbenici

Prva lokalna samouprava u Srbiji koja je obezbedila besplatne udžbenike sa sve osnovce je Opština Ruma.…

Modernizacija učionica i besplatni udžbenici u Rumi

Projekat modernizacije nastave u rumskim školama započet je početkom ove godine, kada je nova računarska oprema…